آب زنید راه را هین که نگار میرسد

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

سلام به مولیزی های عزیز، با شعر آب زنید راه را هین که نگار میرسد از غزلیات زیبای شاعر گرانقدر مولوی با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه متن کامل غزل، به همراه معنی و همچنین دانلود و پخش آنلاین آهنگ آب زنید راه را هین که نگار میرسد با صدای مرحوم محمود عقیلی برای شما همراهان همیشگی آورده شده است. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما همراهان گرامی مولیزی واقع شود.

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

آب زنید راه را هین که نگار میرسد – غزل شمارهٔ ۵۴۹

آب زنيد راه را هين که نگار مي رسد
مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسد
راه دهيد يار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار مي رسد
چاک شدست آسمان غلغله ايست در جهان
عنبر و مشک مي دمد سنجق يار مي رسد
رونق باغ مي رسد چشم و چراغ مي رسد
غم به کناره مي رود مه به کنار مي رسد
تير روانه مي رود سوي نشانه مي رود
ما چه نشسته ايم پس شه ز شکار مي رسد
باغ سلام مي کند سرو قيام مي کند
سبزه پياده مي رود غنچه سوار مي رسد
خلوتيان آسمان تا چه شراب مي خورند
روح خراب و مست شد عقل خمار مي رسد
چون برسي به کوي ما خامشي است خوي ما
زان که ز گفت و گوي ما گرد و غبار مي رسد

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

آب زنید راه را هین که نگار میرسد معنی

1- بر راه آب بپاشيد هان (آگاه باشيد) زيرا معشوق از راه مي رسد به باغ مژده دهيد زيرا بوي بهار از راه مي رسد.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  سحر بلبل حکایت با صبا کرد

آرايه : نگار : استعاره از معشوق . مصراع دوم : تشخيص ، بهار استعاره از معشوق .

بهار و باغ : مراعات نظير     باغ : استعاره از عارفان

~~~~~✦✦✦~~~~~

2- براي محبوب كه مثل ماه شب چهارده است راه را بگشاييد زيرا چهره ي نوراني او (برهمگان ) نور نثار مي كند (= نور مي پاشاند. )

آرايه : تشبيه يار به ماه شب چهارده      مصراع دوم : استعاره مكنيه : رخ به خورشيد تشبيه شده است نور استعاره از شاباش ( = نقل و سكه اي كه بر عروس مي پاشند ) ماه ، نور : مراعات

~~~~~✦✦✦~~~~~

3- سينه ي آسمان شكافته است ، در جهان غلغله و غوغا به پا شده است . بوي خوش به مشام مي رسد . بيرق و پرچم يار از راه مي رسد .

آرايه : جهان : مجاز از مردم . مصراع اول : اغراق . آسمان استعاره مكنيه . عنبر و مشك : استعاره مكنيه (دميدن : وزيدن ، فوت كردن در چيزي ، روييدن ، طلوع كردن ، در اينجا شاعر عنبر و مشك را به نسيمي تشبيه كرده كه مي وزد و بوي خوشش را پراكنده مي سازد . )

~~~~~✦✦✦~~~~~

4- يار كه مايه ي رونق باغ است و چون چشم عزيز و چون چراغ مايه ي روشنايي ماست از راه مي رسد . غم به كنار مي رود (غم تمام مي شود) ماه به كنار ما مي رسد .

آرايه : چشم و چراغ و ماه : استعاره از يار. كناره و كنار : جناس . غم به كناره مي رود : استعاره مكنيه

~~~~~✦✦✦~~~~~

5- تير روان شده است و به هدف مي خورد ، پس براي چه ما نشسته ايم ؟ شاه از شكار مي رسد .

(معشوق از شكار دل ها بر مي گردد / معشوق پيروز وكامياب مي رسد)

بیشتر بخوان بیشتر بدان  مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

آرايه : تير ، نشانه و شكار : مراعات نظير .   شاه : استعاره       واج آرايي : ش

~~~~~✦✦✦~~~~~

6- با آمدن او باغ سلام مي كند (شكوفا مي شود) و سرو به احترام او مي ايستد   سبزه در مقابل او پياده ايستاده است و غنچه به احترام او ايستاده است .

آرايه : تشخيص       باغ ، سرو ، سبزه و غنچه تناسب (مراعات نظير ).     بيت كنايه (شادماني طبيعت از آمدن محبوب )     پياده وسوار : تضاد .   سبزه كوتاه است لذا مي گويد پياده مي رود و غنچه چون سلطان چمن است مي گويد سوار مي رسد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

7- حتي ملكوتيان از آمدن محبوب به طرب نشسته اند و شراب مي نوشند . روح با آمدن او سرمست شد و عقل كه نماد عقلانيت و مصلحت انديشي است در مقابل عشق مست و خمار شده است .

آرايه : مصراع دوم تشخيص .   خراب ، مست و خمار : مراعات

~~~~~✦✦✦~~~~~

8- وقتي كه به كوي ما (به جمع ما ) رسيدي مي بيني كه خاموشي و تسليم خصلت ماست زيرا كه گفت و گو (عدم تسليم ) حجاب راه ماست .

آرايه : خاموشي و گفت و گو تضاد. گرد و غبار استعاره از حجاب

دانلود آهنگ آب زنید راه را با صدای مرحوم محمود عقیلی

لینک دانلود

پخش آنلاین

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.