تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

سلام دوستان امروز اومدیم تا مطالبی در رابطه با تعبیر خواب گنج را دراختیار شما دوستان قرار دهیم.ممنونم که همراه سایت مولیزی هستید.

تعبير خواب گنج پيدا كردن

اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش بهپ

خلاف این است.

۱ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

۲ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد

تعبیرخواب گنج سکه طلا

یدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی است در خواب و چنانچه در رویاها سکه مشاهده کنیم تعبیر کلی این است که با یک امر تفننی رو به رو خواهیم شد.

اگر در خواب ببینید که در جیب خود تعداد زیادی سکه دارید قدرت شما را در برآوردن آرزوهای بزرگتان نشان نمی دهد بلکه گویای این است که در آینده به امور تفننی خواهید پرداخت و مسائلی شما را سرگرم می کنند که تاثیر بزرگی در زندگیتان ندارند.

اگر در خواب ببینید که سکه ای در راه یافتید خبری به شما می رسد و چیز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جیب خویش کردید و دریافتید که سکه ای داشته اید که آن را گم کرده اید اندوه کوچکی برای شما پیش می آید که دوامش نیز اندک است.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  حافظ گنجور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.