هر نکته مکانی دارد

هر نکته مکانی دارد

هر نکته مکانی دارد

هر نکته مکانی دارد

به نام خداوند بخشنده مهربان. مولیزی های عزیز سلام.در این پست قصد معرفی این غزل زیبا از حضرت حافظ را دارم.لطفا درادامه با همراه باشید تا هر آنچه مورد نیاز شما عزیزان است را تقدیم تان کنم.

شعرهر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد

این شعر در غزلیات حضرت حافظ(لسان الغیب)غزل شماره125 واقع شده است.

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که آنی دارد
شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی
خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد
چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب
که به امید تو خوش آب روانی دارد
گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا
نه سواریست که در دست عنانی دارد
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی
آری آری سخن عشق نشانی دارد
خم ابروی تو در صنعت تیراندازی
برده از دست هر آن کس که کمانی دارد
در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد
با خرابات نشینان ز کرامات ملاف
هر سخن وقتی(جایی) و هر نکته مکانی دارد
مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای
هر بهاری که به دنباله خزانی دارد
مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش
کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

ضرب المثل هرنکته مکانی دارد

ضرب المثل: هر سخن جایی و هرنکته مکانی دارد

زمانی از این ضرب المثل استفاده می شود، که فرد بدون در نظر گرفتن مکان و تفکر سخنی بر زبان آورد که باعث ناراحتی دیگران و باعث لطمه زدن به شخصیت خود شود.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

سفارش حرف زدن به جا و به موقع، هر حرفی را هر جایی نمی توان زد، بلکه باید مطابق وضع و حال افراد و مکان سخن گفت.

هر سخنی را نمی توان در هر جایی به زبان آورد و باید شرایط را سنجید.

 

سپاس از این که تا آخر پست با مولیزی همراه بودید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.