کتاب منطق الطیر

کتاب منطق الطیر

کتاب منطق الطیر

سلام به مولیزی های عزیز، در ادامه به معرفی کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری می پردازیم و در انتها لینک دانلود کتاب به صورت pdf برای شما عزیزان آورده ایم. با ما همراه باشید.

کتاب منطق الطیر

کتاب منطق الطیر

هنگامی که نام عطار نیشابوری به گوشمان می‌خورد ، بی اختیار به یاد منظومه ارزشمند منطق الطیر خواهیم افتاد. این منظومه گرانبها به زبان فارسی بوده و قالب اشعار آن مثنوی است. عطار ، نگارش این مجموعه را در سال 1177 میلادی به پایان رساند.

ابیات این مثنوی را معمولاً بین ۴۳۰۰ تا ۴۶۰۰ بیت دانسته‌اند، از مثنوی‌های تمثیلی عرفان اسلامی به‌شمار می‌آید. مراحل و منازل در راه پوییدن و جُستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطق‌الطّیر عطار هفت منزل است. او این هفت منزل را هفت وادی یا هفت شهر عشق می‌نامد.

هفت وادی به ترتیب چنین است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر که سرانجام به فنا می‌انجامد. در داستان منطق‌الطّیر، گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ، سفری را آغاز می‌کنند.

در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه بازمی‌مانند و به بهانه‌هایی پا پس می‌کشند، تا این‌که پس از عبور از هفت مرحله، از گروه انبوهی از پرندگان تنها «سی مرغ» باقی می‌مانند و با نگریستن در آینه حق درمی‌یابند که سیمرغ در وجود خود آن‌هاست. در نهایت با این خودشناسی مرغان جذب جذبه خداوند می‌شوند و حقیقت را در وجود خویش می‌یابند.

منبع: ویکیپدیا

بخشی از کتاب منطق الطیر عطار

بی زبان کردند از آن حضرت سوال
کشف این سِـرّ قوی درخواستند
حلّ مایی و تویی در خواستند
بی زبان آمد از آن حضرت خطاب
کآینه است این، حضرت چون آفتاب
هرکه آید خویشتن بیند درو

بیشتر بخوان بیشتر بدان  المنه لله که در میکده باز است

تن و جان، هم جان وتن بیند درو
چـون شـما ســی مـرغ اینجا آمـدیـد
ســی دریــن آیــنه پــیدا آمــدیـد
گـر چــل و پــنجاه مـرغ آیــند بــاز
پــرده ای از خــویش بگشـایند بــاز
گـرچـه بسـیاری بـه ‌سر گـردیده‌ایـد

خویش مـی‌بینید و خـود را دیـده‌ایـد
هـیچ کس را دیـده بـر ما کـی رســد
چشـــم مــوری بـر ثریّـا کـی رســد
دیـده‌ای مـوری کـه سـندان برگرفت
پشّــه‌ای پــیلی بــه دندان بـرگرفت
هـر چـه دانسـتی و دیـدی، آن نـبود

و آنــچه گــفتی و شــنیدی آن نـبود
ایـن هـمه وادی کـه واپس کـرده‌اید
وین همه مردی که هرکس کرده‌ایـد
جــمله در افــعال مـا مـی‌رفته‌ایـد
وادی ذات و صـــفت را دیــده‌ایـــد
چون شما سی مرغ حـیران مـانده‌اید

بـی دل و بی صبر و بی جان مـانده‌اید
مـا بـه سـی مـرغی بسـی اولی‌تریم
زآنکــه ســیمرغ حــقیقی گــوهریم
مــحو مـا گـردید در صـد عــز و نـاز
تــا بــه مـا در خـویشتن یــابید بـاز
مـــحو او گشـــتند آخـــر بـــر دوام

سـایه در خـورشید گـم شـد والسـلام
تــا کـه مـی‌رفتند مـی‌گفتم سـخن
چون رسید اینجا نه سر ماند و نـه بـن
لاجــرم ایــنجا ســخن کــوتاه شـد
رهــبر و رهـــرو نــماند و راه شـــد

دانلود رایگان کتاب منطق الطیر عطار pdf

کتاب منطق الطیرعطار را از اینجا می توانید دانلود کنید.

 

*امیدواریم این مطلب مورد توجه شما دوستداران مولیزی واقع شود*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.