اینستاگرام

متن زیر عکس اینستاگرام به انگلیسی

متن زیر عکس اینستاگرام به انگلیسی

متن زیر عکس اینستاگرام به انگلیسی درود.دراین پست چندنمونه متن زیر عکس اینستاگرام به انگلیسی و با ترجمه فارسی دراختیار شما قرارداده ایم. ممنونم که همراه سایت مولیزی هستید.   You have my heart, keep it safe قلب من پیش توئه، مراقبش باش ***** Live for ourselves for showing that to others برای خود زندگی …