دسته‌ها
Uncategorized تعبیرخواب

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج سلام دوستان امروز اومدیم تا مطالبی در رابطه با تعبیر خواب گنج را دراختیار شما دوستان قرار دهیم.ممنونم که همراه سایت مولیزی هستید. تعبير خواب گنج پيدا كردن اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش بهپ خلاف این است. ۱ـ یافتن گنج در خواب […]

دسته‌ها
Uncategorized تعبیرخواب

تعبیرخواب پول

تعبیرخواب پول سلام دوستان امروزمیخواهیم اطلاعاتی را درباره  تعبیرخواب پول با شما دوستان به اشتراک بگذاریم.ممنونم که با سایت مولیزی همراه هستید. تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. در واقع آنچه که برای آن ارزش قائل هستیم را به صورت پول در خواب خواهیم دید. دزدیدن پول در خواب بیانگر […]

دسته‌ها
Uncategorized تعبیرخواب

تعبیر خواب عزاداری

تعبیر خواب عزاداری درود به بازدیدکنندگان سایت مولیزی.خواب حالتی است که درمقابل بیداری قرار می‌گیرد.این پست مربوط به تعبیر خواب عزاداری از دید معبرین مشهورمیباشد.متشکرم که از سایت ما دیدن میکنید. آنلی بیتون  اگر فردی در خواب ببیند که عزادار کودکی است نشانه این است که نقشه هایی را که برای زندگی خود کشیده است […]

دسته‌ها
Uncategorized تعبیرخواب

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان سلام .دراین پست میخواهیم به شما دوستان تعبیر خواب زندان را بیان کنیم.انسان در طول شبانه روز خوابهای متفاوتی میبیند که بعضی ازآنها باعث نگرانیافراد میشود و احتیاج به تعبیر دارد. ممنونم ازهمراهی شما با سایت مولیزی. محمد ابن سیرین می گوید: اگرکسی ببیند درزندان بود وآن زندان هرگزندیده بود،دلیل برهلاک است، […]