بایگانی برچسب: این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا

این جهان کوه است و فعل ما ندا

این جهان کوه است و فعل ما ندا

این جهان کوه است و فعل ما ندا این جهان کوه است و فعل ما ندا سلام و درود فراوان به مولیزی های عزیز در این پست با شعر زیبا از مولوی همراه هستیم در ادامه این شعر را به همراه معنی به شما تقدیم میکنم با ما همراه باشید… شعر این جهان کوه است …