ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل سلام و درود به مولیزی های عزیز، با شعر ای غایب از نظر که شدی همنشین دل از غزلیات زیبای حافظ شیرازی با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه متن کامل غزل، معنی ابیات، تفسیر و تعبیر غزل درفال و همچنین فایل صوتی غزل برای شما همراهان همیشگی آورده شده است. امیدواریم […]

ای غایب از نظر بخدا میسپارمت

ای غایب از نظر بخدا میسپارمت

ای غایب از نظر بخدا میسپارمت سلام و درود به مولیزی های عزیز، با شعر ای غایب از نظر بخدا میسپارمت از غزلیات زیبای حافظ شیرازی با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه متن کامل غزل، معنی ابیات، تفسیر و تعبیر غزل درفال و همچنین فایل صوتی غزل برای شما همراهان همیشگی آورده شده است.  از اینکه با نظرات سازنده […]