بایگانی برچسب: ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست سلام به مولیزی های عزیز، با شعر ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست از غزلیات زیبای حافظ شیرازی با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه متن کامل غزل، معنی ابیات، تفسیر و تعبیر غزل در فال و همچنین فایل صوتی غزل برای شما …