بایگانی برچسب: معنی آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست به نام خداوند جان خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. مولیزی های عزیز سلام.در این پست قصد معرفی این غزل زیبا از حضرت حافظ را دارم.لطفا درادامه با همراه باشید تا هر آنچه مورد نیاز شما عزیزان …