بایگانی برچسب: معنی شعر ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای با سلام و درود فراوان به بازدیدکنددگان عزیز سایت محبوب مولیزی . در این پست با شعر ای که با سلسله زلف دراز آمده ای از حافظ بزرگ همراه هستیم در ادامه معنی کامل ابیات به همراه تفسیر، تعبیر و پحش صوتی آن توسط استاد علی موسوی …