بایگانی برچسب: معنی شعر برو به کار خود ای واعظ

برو به کار خود ای واعظ

برو به کار خود ای واعظ

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست با سلام به مولیزی های دوست داشتنی در این پست با شعر برو به کار خود ای واعظ  را از لسان الغیب حافظ شیرازی همراه هستیم در ادامه متن کامل غزل به همراه معنی ابیات،تفسیر،تعبیرو پخش صوتی آن را به شما عزیزان تقدیم میکنم امیدوارم مطالب …