بایگانی برچسب: هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق سلام و درود به مولیزی های عزیز، با شعر هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  ازغزلیات زیبای حافظ شیرازی  با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه غزل، معنی و تعبیرغزل در فال و فایل صوتی غزل برای شما همراهان همیشگی آورده شده است.  همچنین شعرهرگز …