بایگانی برچسب: یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم سلام و درود به مولیزی های عزیز، با شعر یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم  ( غزل ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی) از غزلیات زیبای حافظ شیرازی با شما دوستان همراه هستیم. در ادامه متن کامل غزل، …