هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

با درود فراوان به همراهان همیشگی سایت محبوب مولیزی. با ما همراه باشید تا این شعر زیبا را از حضرت حافظ به شکا عزیزان تقدیم کنم .

شعر هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

Hafez Shirazi (حافظ شیرازی) lyrics

حافظ » غزلیات » غزل شماره 71

متن غزل :

-زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

************

2-در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

************

3-تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

************

4-چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

************

5-این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

************

6-صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

کاندر این طغرا نشان حسبة لله نیست

************

7-هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

************

8-بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

************

9-هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

************

10-بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

************

معنی شعر هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

١- پارسایی که ظاهر ریاکارانه را می پرستد از حال ما آگاهی ندارد و از وی بابت آنچه درباره ما می گوید، نباید ناخوشدل شد.

۲-در حال سلوک هر چه برای سالک پیش آید خیر او در آن است . ای دل ، در راه راست کسی گمراه نمی شود .

۳- تا ببینیم که چه بازی صورت می گیرد پیاده شطرنج خود را جلو میفرستیم، در عرصه ی شطرنج وارستگان، جایی برای بازی شاه نیست (او مات می شود).

۴-این سقف بسیار ساده که نقش بسیار دارد چیست ؟ هیچ دانایی در جهان از این نکته پیچیده اطلاع ندارد .

۵- پروردگارا، این چه بی نیازی و چه حکمت استواری است که با این همه زخم و جراحت، فرصت یک آه کشیدن هم نداریم.

۶-گویا وزیر از حساب حشر خبر ندارد و به حشر اجساد و حساب و عذاب قائل نیست زیرا در این حکم که اجرا می کند نشان حِسبَةََ لِله وجود ندارد . یعنی احکامی که اجرا می کند نه از روی عدالت و نه مطابق قانون شرع می باشد .

۷- به هر کس که می خواهد بیاید بگو بیاید و هر چه را که می خواهد بگوید، زیرا این درگاه به غرور و ناز و پرده دار و دربان نیازی ندارد.

۸- رفتن به در میخانه کارِ عاشقان ساده دل و بی ریا است پس خودفروشان مرایی را به محلّۀ میخانه چیان راه نیست . یعنی به مقامی که عاشقان صادق و بی ریا واصل می گردند . زاهدان و عابدان ریا کار هرگز نمی رسند .

بیشتر بخوان بیشتر بدان  به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم

۹- هر کاستی به سبب اندام نامتناسب و ناموزون ماست وگرنه خلعت تو بر قامت هيچ کس کوتاه نیست.

۱۰- من بنده و غلام مرشد میخانه هستم که لطف او همیشگی است وگرنه لطف شیخ دین و زاهد ریایی، گاه هست و گاه نیست.

۱۱- حافظ اگر بر صدر ننشیند و منصبی قبول نکند از بلند همتی او است که صدر و ذیل مجلس برای او تفاوتی ندارد . عاشق باده نوش در قید مال و منصب نیست .

تعبیرهر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

1-آنان که از حال و درون شما آگاه نیستند ممکن است در مورد شما حرفهایی بزنند که نباید بر شما اثر بگذارد. راهی که تو انتخاب کرده ای صراط مستقیم است. پس از آن غافل مشو. اگر شکی در این راه پیش آمده از اشتباه خود توست. تنها به خدا توکل کن و از او مدد بجوی که هرگاه او را واقعا بخوانی پاسخ مثبت خواهی گرفت. دل به مدد بندگان خدا نبند که لایق این اعتماد نیستند.

2-حسودان و رقیبان شما را به باد استهزا می گیرند و باعث رنجش و آزار شما می شوند، اما اگر به درستی کاری که انجام می دهید اعتقاد دارید، از سخنان یاوه دیگران ناراحت نشوید و همه چیز را به خداوند بسپارید.

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست شجریان

پخش زنده آهنگ :

 

برای دانلود آهنگ به اینجا کلیک کنید.

با تشکر از اینکه با ما تا را تا آخر پست همراهی کردید /مولیزی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.